Ilośc sprzedanych VW Garbusów…

Ilośc sprzedanych VW Garbusów na różnych rynkach. Niektóre kraje mogą dziwić – np. w Afryce więcej Garbusów sprzedano w Nigerii niż w najbogatszym RPA, mimo iż w tym drugim montownia działała o wiele dłużej i więcej osób było stać na ten samochód.
Ciekawe ile z nich wciąż fizycznie istnieje.
Europa łącznie: 9 762 000
Skandynawia: 829 000
Wielka Brytania: 357 000
Niemcy: 6 102 000
Kraje Beneluksu: 826 000
Francja: 240 000
Austria: 406 000
Szwajcaria: 320 000
Włochy: 266 000
Hiszpania: 12 000
Portugalia: 63 000
pozostałe rynki Europy: 341 000
Ameryka łącznie: 10 723 464
Kanada: 488 000
USA: 4 988 400
Meksyk: 1 708 414
Brazylia: 3 037 200
Argentyna: 8000
pozostałe rynki obu Ameryk: 493 450
Afryka: 530 000
Nigeria: 178 000
RPA: 173 000
pozostałe rynki Afryki: 179 000
Azja: 334 000
Australia/ Oceania: 180 000
#samochody #garbus #volkswagen #historia #ciekawostki